Follow Płyny to join the conversation.

When you follow Płyny, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Płyny

Warszawa, Poland

Formacja powstała latem 2004 roku z inicjatywy śpiewającego gitarzysty Igora Spolski oraz basisty Szymona Tarkowskiego. Na początku zespół funkcjonował jako duet, później jednak rozrósł się do rozmiarów kwintetu i nagrał trzy długogrające płyty oraz zagrał setki koncertów w różnych klubach Warszawy i nie tylko.